Geschiedenis

Het echtpaar De Grez-Mahie woonde rond 1900 in het landhuis Valkrust in het Ginneken en heeft zich bijzonder ingezet voor de steun van kwetsbare en zieke mensen.
>> Lees verder

Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanwenden van het charitatief vermogen ten behoeve van lichamelijke en geestelijke ondersteuning van ouderen en behoeftigen in Breda.
>> Lees verder

Aanvraag indienen

Aanvragen kunnen middels deze website worden ingediend. Bekijk de informatie onder ‘Aanvraag indienen’ voor de voorwaarden waaraan een aanvraag dient te voldoen.
>> Lees verder