Vermogen en Budget

Het beleid van de stichting is erop gericht het aan haar toevertrouwde vermogen (stamvermogen) in stand te houden. Het vermogen wordt conservatief beheerd. De bestuurders ontvangen geen beloning. De stichting is een vermogensfonds met een ANBI-status. Het RSIN-nummer is: 8037.20.269.
De voorgenomen bestedingen zullen in lijn zijn met de subsidies die worden genoemd op de pagina ‘Toegekende bedragen’. Een toelichting op de voorgenomen bestedingen is te vinden elders op deze website, met name op de pagina ‘Activiteiten’.

Winst- en verliesrekening 2020

Bedrijfsresultaat
Baten € 66.136
Lasten 133.166
Resultaat € 67.030

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten € 0
Overige baten € 66.136

Lasten
Koersresultaat effecten 98.206
Toegekende subsidies € 27.908
Overige lasten € 7.052

Winst- en verliesrekening 2019

Bedrijfsresultaat
Baten € 161.286
Lasten € 51.594
Resultaat € 109.692

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten € 89.237
Overige baten € 72.049

Lasten
Toegekende subsidies € 43.108
Overige lasten € 8.486

Winst- en verliesrekening 2018

Bedrijfsresultaat
Baten € 76.814
Lasten € 192.988
Resultaat minus € 116.174

Toelichting
Baten
Overige baten € 76.814

Lasten
Koersresultaat effecten € 132.162
Toegekende subsidies € 53.752
Overige lasten € 7.074

Winst- en verliesrekening 2017

Bedrijfsresultaat
Baten € 134.139
Lasten € 54.973
Resultaat € 79.166

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten € 63.743
Overige baten € 70.396

Lasten
Toegekende subsidies € 49.645
Overige lasten € 5.328

Winst- en verliesrekening 2016

Bedrijfsresultaat
Baten € 88.609
Lasten € 63.827
Resultaat € 24.782

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten € 14.493
Overige baten € 74.116

Lasten
Toegekende subsidies € 54.491
Overige lasten € 9.336

Winst- en verliesrekening 2015

Bedrijfsresultaat
Baten € 74.311
Lasten € 56.796
Resultaat € 17.515

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten € 6.738
Overige baten € 67.573

Lasten
Toegekende subsidies € 48.385
Overige lasten € 8.411

Winst- en verliesrekening 2014

Bedrijfsresultaat
Baten   € 152.810
Lasten   € 47.706
Resultaat   € 105.104

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten  € 98.712
Overige baten  € 54.098

Lasten
Toegekende subsidies   € 42.745
Overige kosten   € 4.961

Winst- en verliesrekening 2013

Bedrijfsresultaat
Baten   € 80.059
Lasten   € 61.411
Resultaat   € 18.648

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten   € 21.679
Overige baten  € 58.380

Lasten
Toegekende subsidies   € 55.450
Overige kosten   € 5.961

Winst- en verliesrekening 2012

Bedrijfsresultaat
Baten   € 451.561
Lasten   € 50.482
Resultaat   € 401.079

Toelichting
Baten
Koersresultaat effecten   € 368.985
Overige baten  € 82.576

Lasten
Toegekende subsidies   € 34.614
Overige kosten   € 15.868