Aanvraag indienen

Het indienen van aanvragen kan via het aanvraagformulier op deze website, of per e-mail naar:
fondsbeheer@grez-mahie.nl. Als u het aanvraagformulier op deze website niet kunt vinden met een mobiel apparaat, probeert u het dan met een laptop of computer.

De aanvraag moet ten minste bevatten:
– gegevens van de indiener (organisatie zonder winstoogmerk);
– naam, adres, telefoonnummer en liefst e-mailadres van contactpersoon;
– omschrijving van het project;
– doelstelling van het project;
– plan van aanpak;
– tijdplanning;
– deelnemers;
– begroting;
– mogelijke medefinanciers.