Aanvraag indienen

De projectaanvraag moet worden ingediend door middel van het aanvraagformulier op deze website, of schriftelijk. De projectaanvraag moet ten minste de volgende elementen bevatten:

– gegevens van de indiener (organisatie zonder winstoogmerk);
– naam, adres, telefoonnummer en liefst e-mailadres van contactpersoon;
– projectomschrijving;
– doelstelling project;
– plan van aanpak;
– fasering;
– participanten;
– begroting;
– potentiële medefinanciers.