Aanvraag indienen

Een projectaanvraag kan worden ingediend door middel van het aanvraagformulier op deze website, of anders schriftelijk. (Als u het aanvraagformulier op deze website niet kunt vinden met een mobiel apparaat, probeert u het dan met een laptop of computer.)
De projectaanvraag moet ten minste de volgende elementen bevatten:

– gegevens van de indiener (organisatie zonder winstoogmerk);
– naam, adres, telefoonnummer en liefst e-mailadres van contactpersoon;
– projectomschrijving;
– doelstelling project;
– plan van aanpak;
– fasering;
– participanten;
– begroting;
– potentiële medefinanciers.