Criteria aanvraag

Aanvragen voor financiële bijdragen voor een project worden in behandeling genomen wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

– de aanvraag is afkomstig van een organisatie zonder winstoogmerk;
– het project of de betrokkenen hebben een relatie met Breda en omgeving;
– het project past binnen de doelstelling van de stichting;
– de aanvraag betreft een – in principe – eenmalige financiële bijdrage, want structurele bijdragen worden niet verleend;
– het project kan – aantoonbaar – niet of onvoldoende uit reguliere middelen of overheidssubsidies gefinancierd worden;
– er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen projectaanvrager en (een van de leden van) het bestuur van het stichting.