Na Honorering

Na honorering van een aanvraag wordt de toegekende bijdrage pas overgemaakt wanneer het project daadwerkelijk is uitgevoerd conform het ingediende projectplan, op basis van overlegging van bestelbrief c.q. orderbevestiging en wel binnen de gestelde tijdslimiet. De tijdslimiet is gesteld op 31 december van het volle jaar volgend op het jaar van de datum van toekenning.