Geschiedenis

Het echtpaar De Grez-Mahie woonde rond het jaar 1900 in het landhuis Valkrust in het Ginneken. Het echtpaar, en met name Jacqueline, De Grez-Mahie heeft veel geld geschonken voor de oprichting van het voormalige Laurensziekenhuis en de Laurensparochie. Deze schenkingen waren ‘ten eeuwigen dage’ bestemd voor de kwetsbaren en zieken en zijn ondergebracht in de Stichting De Grez-Mahie.