Geschiedenis

Het echtpaar De Grez-Mahie woonde rond het jaar 1900 in het landhuis Valkrust in het Ginneken. Het echtpaar, met name Jacqueline De Grez-Mahie, heeft veel geld geschonken voor de oprichting van het voormalige Laurensziekenhuis en de Laurenskapel. Deze schenkingen waren bestemd voor de kwetsbaren en zieken. Later is het vermogen ondergebracht in de Stichting De Grez-Mahie.