Aanvraagprocedure

Het indienen van aanvragen kan via deze site door middel van het aanvraagformulier, of schriftelijk door toezending aan:

Stichting De Grez-Mahie
Postbus 4974
4803 EZ Breda

Aanvragen voor een subsidie moeten uiterlijk drie weken voor de eerstvolgende vergadering door ons ontvangen zijn. De vergaderingen van het bestuur zijn jaarlijks rond half april en half oktober.

Het bestuur beoordeelt of de aanvraag volledig is, vraagt eventueel om nadere informatie en komt uiterlijk vier weken na sluitingstermijn (of later, als de benodigde informatie nog niet is ontvangen) tot een besluit. Dat besluit wordt binnen twee weken meegedeeld aan de aanvragers.

Projecten of activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan participatie en sociale cohesie en die geïnitieerd worden door een vrijwilligersorganisatie krijgen voorrang.