top of page
laurenspark-2-8-a-793x1024.jpeg

CRITERIA AANVRAAG

Aanvragen voor financiële bijdragen voor een project worden in behandeling genomen wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

  • de aanvraag is afkomstig van een organisatie zonder winstoogmerk;

  • het project of de betrokkenen hebben een relatie met Breda en omgeving;

  • het project past binnen de doelstelling van Stichting De Grez-Mahie;

  • de aanvraag betreft een – in principe – eenmalige financiële bijdrage, want structurele bijdragen worden niet verleend;

  • het project kan aantoonbaar niet of niet helemaal worden gefinancierd uit reguliere middelen of overheidssubsidies;

  • er is geen sprake van belangenverstrengeling tussen projectaanvrager en (een van de leden van) het bestuur van de stichting.

bottom of page