top of page
laurenspark-2-8-a-793x1024.jpeg

NA HONORERING

Na honorering van een aanvraag wordt de toegekende bijdrage pas overgemaakt wanneer het project daadwerkelijk is uitgevoerd conform het ingediende projectplan. Daarvoor is nodig dat de bestelbrief of orderbevestiging binnen de gestelde tijdslimiet wordt ingediend. De tijdslimiet is gesteld op 31 december van het volle jaar volgend op het jaar van de datum van toekenning.

bottom of page