top of page

AANVRAAGFORMULIER

Aanvragen worden op twee momenten per jaar beoordeeld en moeten daarom uiterlijk 1 maart respectievelijk 1 oktober door ons ontvangen zijn. Het bestuur beoordeelt of de aanvraag volledig is en vraagt zo nodig om nadere informatie. Zo spoedig mogelijk na de sluitingstermijn beslist het bestuur over de aanvraag en wordt het besluit meegedeeld aan de aanvragers. Projecten of activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan participatie en sociale cohesie en die het initiatief zijn van een vrijwilligersorganisatie, krijgen voorrang. Het indienen van aanvragen kan via onderstaand formulier, of per e-mail aan: fondsbeheer@grez-mahie.nl

Algemene gegevens

Projectgegevens

Is uw subsidieaanvraag beschreven in een verslag?
Voeg hier uw verslag toe
bottom of page