top of page

VERMOGEN EN BUDGET

Grez-Mahie-3704-uitsnede.jpg

Het beleid van de stichting is erop gericht het aan haar toevertrouwde vermogen (stamvermogen) in stand te houden. Het vermogen wordt conservatief beheerd. De bestuurders ontvangen geen beloning. De stichting is een vermogensfonds met een ANBI-status. Het RSIN-nummer is: 8037.20.269.


De voorgenomen bestedingen zullen in lijn zijn met de subsidies die worden genoemd op de pagina ‘Toegekende bedragen’. Een toelichting op de voorgenomen bestedingen is te vinden elders op deze website.

Winst- en verliesrekening

Bedrijfsresultaat 2021

Baten € 180.706


Lasten € 49.307


Resultaat € 131.399

Bedrijfsresultaat 2020

Baten € 66.136

Lasten 133.166 

Resultaat - € 67.030

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 111.706


Overige baten € 69.000

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 41.580


Overige lasten € 7.727

Toelichting baten
Koersresultaat effecten € 0

Overige baten € 66.136

 

Toelichting lasten
Koersresultaat effecten 98.206
Toegekende subsidies € 27.908
Overige lasten € 7.052

Bedrijfsresultaat 2019

Baten € 161.286
Lasten € 51.594
Resultaat € 109.692

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 89.237
Overige baten € 72.049

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 43.108
Overige lasten € 8.486

Bedrijfsresultaat 2018

Baten € 76.814

Lasten € 192.988

Resultaat - € 116.174

Toelichting baten

Overige baten € 76.814

Toelichting lasten

Koersresultaat effecten € 132.162
Toegekende subsidies € 53.752
Overige lasten € 7.074

Bedrijfsresultaat 2017

Baten € 134.139

Lasten € 54.973

Resultaat € 79.166

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 63.743
Overige baten € 70.396

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 49.645
Overige lasten € 5.328

Bedrijfsresultaat 2016

Baten € 88.609

Lasten € 63.827

Resultaat € 24.782

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 14.493
Overige baten € 74.116

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 54.491
Overige lasten € 9.336

Bedrijfsresultaat 2015

Baten € 74.311

Lasten € 56.796 

Resultaat € 17.515

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 6.738
Overige baten € 67.573

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 48.385
Overige lasten € 8.411

Bedrijfsresultaat 2014

Baten € 152.810

Lasten € 47.706

Resultaat € 105.104

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 98.712
Overige baten € 54.098

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 42.745
Overige kosten € 4.961

Bedrijfsresultaat 2013

Baten € 80.059

Lasten € 61.411

Resultaat € 18.648

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 21.679
Overige baten € 58.380

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 55.450
Overige kosten € 5.961

Bedrijfsresultaat 2022

Baten € 62.562


Lasten 208.573


Resultaat € 146.012

Toelichting baten
Koersresultaat effecten € 0

Overige baten € 62.561

 

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 42.340


Overige lasten € 8.887


Koersresultaat effecten € 157.346

Toelichting baten
Koersresultaat effecten € 76.451
Overige baten € 42.659

 

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 54.051
Overige lasten € 14.476

Baten € 119.110
Lasten € 118.597
Resultaat € 50.583

Bedrijfsresultaat 2023

Bedrijfsresultaat 2012

Baten € 451.561
Lasten € 50.482
Resultaat € 401.079

Toelichting baten

Koersresultaat effecten € 368.985
Overige baten € 82.576

Toelichting lasten

Toegekende subsidies € 34.614
Overige kosten € 15.868

bottom of page