top of page

DOELSTELLING

Het doel van stichting De Grez-Mahie is de ondersteuning van mensen in Breda en omstreken die sociaal kwetsbaar zijn, op lichamelijk of op geestelijk gebied. Het bestuur van de stichting doet dit door financiële bijdragen te geven aan projecten voor (bijvoorbeeld) mensen met een maatschappelijke achterstand en gehandicapten. Sociale cohesie en participatie staan daarbij centraal. Organisaties zonder winstoogmerk die werken met vrijwilligers kunnen projectplannen indienen.
Daarnaast kan de stichting zelf het initiatief nemen voor projecten. Om dit alles te kunnen blijven doen beheert de stichting het aan haar toevertrouwde vermogen zorgvuldig en besteedt zij de opbrengsten volgens haar doelstelling.

laurenspark-2-8-a-793x1024.jpeg
bottom of page