Contact

Stichting De Grez-Mahie is bereikbaar via e-mail op:
fondsbeheer@grez-mahie.nl

Bestuurssamenstelling
Dhr. W.C.H. Brandt, voorzitter
Mw. D.I.J.M.T. Claassen-van Dooren, penningmeester
Mw. S. der Kinderen-Wösten, secretaris fondsen
Mw. E.S.M. van Bergen
Dhr. T.W.M. van Meeuwen
Mw. A.M.H. Moust
Mw. M. Vermeer
Mw. M.J.W.M. Vos-van Bree, secretaris
Dhr. A.J.L. Weebers

Stichting De Grez-Mahie hanteert geen bestanden met gegevens die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen.