Contact

Stichting De Grez-Mahie is bereikbaar via e-mail op:
fondsbeheer@grez-mahie.nl

Bestuurssamenstelling
De heer W.C.H. Brandt, voorzitter
Mevrouw D.I.J.M.T. Claassen-van Dooren, penningmeester
Mevrouw S. der Kinderen-Wösten, secretaris fondsen
Mevrouw E.S.M. van Bergen
De heer T.W.M. van Meeuwen
Mevrouw A.M.H. Moust
Mevrouw M.J.W.M. Vos-van Bree, secretaris
De heer A.J.L. Weebers

Stichting De Grez-Mahie hanteert geen bestanden met gegevens die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen.