Contact

Postadres
Stichting De Grez-Mahie
Postbus 4974
4803 EZ Breda

(Alleen voor aanvragen ook per e-mail bereikbaar op: fondsbeheer@grez-mahie.nl)

Bestuurssamenstelling
Dhr. W.C.H. Brandt, voorzitter
Mw. D.I.J.M.T. Claassen-van Dooren, penningmeester
Mw. M.E.M. Hendriks-van Heijst, secretaris
Mw. S. der Kinderen-Wösten, secretaris fondsen (vanaf 1 mei 2018)
Mw. I.W.J. Nooijens, secretaris fondsen (tot 1 mei 2018)
Mw. E.S.M. van Bergen
Mw. A.M.J. Klijn-Nijeholt (tot 1 mei 2018)
Dhr. T.W.M. van Meeuwen
Mw. A.M.H. Moust
Mw. M. Vermeer (vanaf 1 mei 2018)
Dhr. A.J.L. Weebers

Stichting De Grez-Mahie hanteert geen bestanden met gegevens die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen.