top of page
Grez-Mahie-3704-uitsnede.jpg

Stichting

De Grez-Mahie

GESCHIEDENIS

Het echtpaar De Grez woonde rond 1900 in het landhuis Valkrust. Met name Jacqueline de Grez-Mahie heeft veel geld geschonken voor kwetsbaren. Later is het vermogen ondergebracht in Stichting De Grez-Mahie.

DOELSTELLING

De stichting heeft als doel de ondersteuning van sociaal kwetsbare groepen in Breda in de breedste zin van het woord, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied.

CRITERIA

 Aanvragen voor financiële bijdragen voor een project worden in behandeling genomen wanneer zij voldoen aan een aantal criteria. Benieuwd welke criteria dit zijn? Lees hier de toelichting.

GESCHIEDENIS

Landhuis Valkrust aan de Ulvenhoutselaan in het Ginneken en het landgoed daaromheen waren rond het jaar 1900 eigendom van jonkheer mr. Johan de Grez. In het Ginneken (toen nog een gemeente) was behoefte aan een modern ziekenhuis en gasthuis. Na het overlijden van Johan de Grez in 1910 heeft zijn weduwe Jacqueline de Grez-Mahie grond ter beschikking gesteld. Daarnaast schonk zij grote geldbedragen voor de bouw en de inrichting van het ziekenhuis. Ook droeg zij financieel bij aan de bouw van een kapel bij het ziekenhuis. Het was zo mede aan Jacqueline de Grez-Mahie te danken dat het Sint-Laurensgesticht (later Sint-Laurensziekenhuis) er gekomen is. Later schonk zij een geldbedrag dat was bestemd voor de ‘allerarmsten’. In haar testament schonk zij landhuis Valkrust.

Het ziekenhuisgebouw is in gebruik geweest van 1913 tot 1993. Na de sluiting kwam een geldbedrag vrij waarmee de erfgenamen van De Grez en Mahie een charitatief fonds hebben opgericht. Ook hebben zij een erfgoedstichting opgericht die zich inzette voor behoud van het erfgoed. De sloop van het ziekenhuisgebouw is voorkomen. In het hoofdgebouw zijn appartementen gebouwd, waarbij de oorspronkelijke stijl van het gebouw zoveel mogelijk bewaard is gebleven. In de kapel zijn woningen gemaakt. Ook is er veel moeite gedaan om de gebrandschilderde ramen uit de kapel te behouden; deze ramen zijn in de Sint-Laurentiuskerk in Ulvenhout geplaatst.

In 2013 is de huidige stichting De Grez-Mahie ontstaan uit een fusie tussen het charitatief fonds en de erfgoedstichting. Net als Jacqueline de Grez-Mahie zet de huidige stichting zich in voor de ondersteuning van mensen in Breda en omstreken die sociaal kwetsbaar zijn, op lichamelijk of op geestelijk gebied.

In de tuin voor het voormalige ziekenhuis aan de Ulvenhoutselaan staan twee bronzen beelden, gemaakt door kunstenaar Marc Koreman. Deze beelden heten De Schenksters en zijn opgericht ter nagedachtenis aan de schenkingen door Jacqueline de Grez-Mahie en toenmalig wethouder de heer J. Maassen voor het ziekenhuis. De voormalige erfgoedstichting heeft dit monument financieel mogelijk gemaakt. De twee sierlijke figuren staan symbool voor dienstbaarheid aan de medemens. Foto’s ervan vindt u op deze website.

 

De informatie op deze pagina is gedeeltelijk ontleend aan het boek ‘St. Laurens; Van gesticht tot ziekenhuis’ door Jan Brouwers.

Geschiedenis2
Contact
bottom of page